Mph là gì, 1 mile bằng bao nhiêu km »Cách quy đổi đơn vị

0
12365
mph là gì

Mph là gì?

Mph tiếng anh là miles per hour (viết tắt là Mph). Là 1 trong những đại lượng đo lường quen thuộc của các nước phương tây như châu Âu, Mỹ.

Mph nghĩa là dặm/giờ. Đây là đại lượng tương đương với cách tính km/h (km/giờ) tại Việt nam. Đơn vị Mph dùng để tính toán đo lường vận tốc, quãng đường, thời gian của một phương tiện, con người, động vật,…

1 miles bằng bao nhiêu km

1 mile bằng bao nhiêu km? Tuỳ vào mỗi quốc gia lại có cách quy đổi 1 mile sang Km, m khác nhau. Tại Việt nam 1 mile = 1,609343 km = 1609,343m. Tuy nhiên cũng là đơn vị đo mile nhưng tại Trung quốc lại được tính 1mile =0.5km =500m.

Bảng chuyển đổi đơn vị từ mile sang km, m

Mile (mph) Km (km/h) m (m/h)
1 1,609343 1609,343
10 16,09343 16093,43
100 160,9343 160934,3
1000 1609,343 1609343
1000 1609,343 1609343

 Bảng chuyển đổi mile sang hải lý

Mile (mph) Hải lý (hải lý/giơ)
1 0,86898
10 8,6898
100 86,898
1000 868,98
1000 868,98

Xem thêm